Uncategorized

Automatyczna publikacja raportów ESPI/EBI na stronie internetowej Emitenta.

Posted on

Czy pamiętacie, że zgodnie z regulacjami art. 17 MAR (Market Abuse Regulation) Emitent obowiązany jest do zamieszczania i utrzymywania na swojej stronie internetowej przez okres co najmniej 5 lat wszystkich informacji poufnych, które zostały podane do publicznej wiadomości? Niedopełnienie tego obowiązku zagrożone jest wysokimi sankcjami karnymi, jakie regulator może nałożyć na Emitenta. Aplikacja www.AlertSerwis.pl jako […]

Uncategorized

Listy osób z dostępem do informacji poufnych – formularz zgodny z wytycznymi MAR

Posted on

Od 03 lipca 2016r. każda spółka publiczna w państwach członkowskich Unii Europejskiej zobowiązana jest prowadzić dokumentację z listą osób mających dostęp do informacji poufnych. Z pewnością każdy z Was przygotował formularze zgodne z wytycznymi Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 2016/347 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiające standardy techniczne w odniesieniu do określonego formatu list […]

Uncategorized

Market Abuse Directive (MAD) …i słuchaj dalej.

Posted on

MAD (Market Abuse Directive) oraz MAR (Market Abuse Regulation) od dzisiaj (03.07.2016r.) stały się stałym elementem regulacji, które nas obowiązują. Zanim bez zaglądania do treści tekstu źródłowego będziemy mogli „z pamięci” cytować zapisy dotyczące konkretnych fragmentów dyrektyw i rozporządzeń – przeczytamy go wielokrotnie. Kontynuując naszą serię „Regulacji do słuchania” przygotowaliśmy dla wszystkich kolejny – BEZPŁATNY […]

Regulacje giełdowe

Witaj MAR! Czy znasz rozporządzenie na wyrywki?

Posted on

Już za pięć dni zaczną nas obowiązywać długo oczekiwane zmiany regulacji – MAR (Market Abuse Regulation). Od 03 lipca 2016r. każda spółka publiczna w państwach członkowskich Unii Europejskiej będzie stosować się do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku. Czy „przyswoiłeś” sobie […]